نمایندگی هاست لینوکس

پایه

10گیگابایت فضا
70گیگابایت پهنای باند
نامحدود ادان دامین
نامحدود حساب ایمیل
نامحدود دیتابیس
نامحدود سابدامین
نامحدود حساب اف تی پی
نامحدود پارک دامین

شروع

20گیگابایت فضا
170گیگابایت پهنای باند
یک عدد ادان دامین
نامحدود حساب ایمیل
نامحدود دیتابیس
نامحدود سابدامین
نامحدود حساب اف تی پی
نامحدود پارک دامین

حرفه ای

40گیگابایت فضا
270گیگابایت پهنای باند
یک عدد ادان دامین
نامحدود حساب ایمیل
نامحدود دیتابیس
نامحدود سابدامین
نامحدود حساب اف تی پی
نامحدود پارک دامین

طلایی

60گیگابایت فضا
370گیگابایت پهنای باند
یک عدد ادان دامین
نامحدود حساب ایمیل
نامحدود دیتابیس
نامحدود سابدامین
نامحدود حساب اف تی پی
نامحدود پارک دامین